d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / O Kolegium / Członkostwo

Członkostwo

Od roku 2014  do 2021 wysokość składki wynosiła 120,00 PLN.

Od roku 2022 wysokość składki wynosi 150,00 PLN

Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) za składki wpłacane w związku
z przynależnością do Stowarzyszenia nie mogą być wystawiane faktury VAT. Składki członkowskie uznaje się za czynności nierodzące skutków prawnopodatkowych (czynności te nie wykazywane są w deklaracji podatkowej VAT).
Za opłacone składki istnieje jedynie możliwość wystawienia potwierdzenia wpłat na konto bankowe Stowarzyszenia KLRwP.

Statut Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w § 14 przewiduje członkostwo wspierające oraz  członkostwo honorowe. Zgodnie z § 19 członkiem wspierającym Kolegium może być każdy lekarz oraz osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Kolegium, która zostanie przyjęta w poczet członków Kolegium przez Zarząd Główny. Zgodnie z § 23 godność Honorowego Członka Kolegium nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Kolegium na wniosek Zarządu Głównego.
Kolegium przyznało godność Honorowego Członka następującym osobom:

1. Prof. Maciej    Latalski (Polska, 2001)

2. Prof. Rafał Niżankowski (Polska, 2001)

3. Dr Michael Boland  (Irlandia, 2001)

4. Prof. Ruut de Melker (Holandia, 2001)

5. Prof. Carl Whitehouse (Zjednoczone Królestwo, 2001)

6. Prof. Agnieszka Borzuchowska (Polska, 2002)

7. Prof. Marek Hebanowski (Polska, 2002)

8. Prof. Józef Kocemba (Polska, 2002)

9. Prof. Bożydar Latkowski (Polska,  2002)

10. Prof. Witold Lukas (Polska, 2007)

11. Dr Jacek Łuczak (Polska, 2011)

12. Dr Marek Balicki (Polska, 2012)

13. Dr Zbigniew J. Król (Polska, 2013)

14. Prof. Adam Windak (Polska, 2015)

15. Dr hab. Maciek Godycki-Ćwirko (Polska, 2015)

 

Czy warto być członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych?

Nie mogę napisać inaczej - TAAAAAAK ! Bo jestem nim od czasu jak po zdanym egzaminie specjalizacyjnym 10 maja 1995 roku podpisałem deklarację członkostwa.
Bycie w stowarzyszeniu jakim jest Kolegium to fantastyczna przygoda związana ze specjalizacją medycyny rodzinnej. Nowej, innej od wszystkich specjalizacji. Specjalizacja, którą pauperyzują politycy wymaga integracji lekarzy, którzy pragną znaleźć się w systemie
na znaczącej pozycji.
Miejsce, które wyznaczają nam politycy nie ma nic wspólnego z rolą, jaką powinien pełnić lekarz rodzinny. Zawracanie nas do roli przepisywacza skierowań do innych specjalistów, jak w przypadku lekarzy rejonowych z czasów PRL i systemu Siemaszki to chyba nie to co chcemy robić i czego uczymy się podczas stażu specjalizacyjnego.
To Kolegium wskazuje nam drogę rozwoju zawodowego oraz organizowanie naszych Praktyk. "O przyjazny pacjentowi i efektywny system opieki zdrowotnej w Polsce" - to deklaracja stowarzyszenia zgodna ze Statutem Kolegium i oczekiwaniami wszystkich lekarzy rodzinnych. Jak więc, nie warto być członkiem Kolegium?
Kolegium zapewnia możliwość integrowania lekarzy rodzinnych w strukturach autentycznie demokratycznych. Jak żadne inne stowarzyszenie lekarze rodzinni mogą funkcjonować w małych grupach rówieśniczo-koleżeńskich i rozwiązywać lokalne problemy.
Do tego potrzebne jest tylko pragnienie bycia w grupie. A w grupie jest łatwiej pokonywać wiele przeszkód, których samemu pokonać nie sposób.
Kolegium jako stowarzyszenie naukowe, wzorem odpowiednich stowarzyszeń na całym świecie, tworzy wytyczne postępowania terapeutyczno-diagnostycznego we współpracy z autorytetami odpowiednich specjalizacji. W tworzeniu wytycznych uczestniczą lekarze rodzinni całej Polski.
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce stało się matką wielu lokalnych i ogólnopolskich organizacji integrujących lekarzy rodzinnych wokół problematyki ekonomicznej. Jest tez stowarzyszeniem uczestniczącym w działalności innych stowarzyszeń promujących jakość i naukowe rozwiązania.
Czy warto być członkiem Kolegium? Tak. Nasze stowarzyszenie jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji lekarzy rodzinnych. Jak żadne inne w Polsce jest w globalnej sieci łączącej interesy lekarzy rodzinnych. A to skutkuje wiedzą i możliwościami wpływania na znaczenie medycyny rodzinnej i jej specjalistów.
Warto być członkiem Kolegium. Ale jeszcze lepiej być aktywnym jego członkiem.

Jan Wolańczyk

 

Pliki do pobrania

#1. DEKLARACJA PRZYNALEŻNOŚCI.pdf