d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Program

Celem kształcenia specjalizacyjnego jest przygotowanie kompetentnych lekarzy rodzinnych, zdolnych zapewnić podstawową,
ciągłą i całościową opiekę medyczną zarówno poszczególnym osobom, rodzinom, jak i danej społeczności lokalnej.


MEDYCYNA RODZINNA (0713)

 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej
 6. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 7. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 8. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
 9. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 10. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej
 11. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 12. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny pracy
 13. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
 14. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 15. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
 16. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej