d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Posiedzenie Parlamentarnego ...

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu d/s Kardiologii w kontekście zmian w POZ

2022-10-26
opublikowany w kategorii Bieżące

SPRAWOZDANIE

W dniu 25 października 2022 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Kardiologii. Jego tematem była organizacja ambulatoryjnej opieki kardiologicznej w kontekście zmian w POZ. Prowadzone było ono w formie hybrydowej, część uczestników spotkała się w gmachu Sejmu, a część (także autor sprawozdania) łączyła się przez system teleinformatyczny. Spotkanie prowadził Przewodniczący Zespołu - Pan poseł Jerzy Hardie-Douglas. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Sejmu i Senatu, Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, a także kardiolodzy, lekarze rodzinni i osoby reprezentujące organizacje pacjentów.

Prof. Robert Gil - kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CMKP informował, że kardiolodzy są zainteresowani reformą ochrony zdrowia, także reformą POZ. Są oni pozytywnie do niej nastawieni i dobrze ją oceniają. Chcieliby wspomóc system. Podkreślił, iż wygląda na to, że po wdrożeniu reformy pacjent będzie lepiej przygotowany do procedur szpitalnych. Zgłosił uwagę o równolegle do reformy POZ realizowanej reformie AOS. Ta ostatnia daje szanse na przeprowadzenie niektórych procedur diagnostycznych poza szpitalem. PTK jest chętne do zaangażowania się w pomoc i ułatwianie organizacji konsultacji specjalistycznych. Postulował także stworzenie standardów, dotyczących opieki nad pacjentem z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Dr Paweł Żuk przedstawił prezentację „Opieka koordynowana w POZ – Jak przygotować i wdrożyć”. Omówił zadania koordynatora, budżet powierzony, porady edukacyjne pielęgniarki i dietetyka, wizytę kompleksową, ścieżki postępowania, dodatkowo finansowane badania diagnostyczne, indywidualny plan opieki medycznej. Przypominał grupy chorób objęte opieką koordynowaną. Przedstawił także 10 kroków do wykonania w praktyce przed wdrożeniem opieki koordynowanej. Są to: uporządkowanie populacji pacjentów; wydzielenie stref pracy dla lekarza, koordynatora i pielęgniarki; założenie terminarzy dla pracowników; ustalenie zapotrzebowania na badania diagnostyczne i konsultantów w poszczególnych dziedzinach/specjalizacjach; przygotowanie dokumentacji; szkolenie personelu; wydzielenie odpowiednich gabinetów, ustalenie parametrów ewaluacji. Omówił także zakres konsultacji lekarz POZ- lekarz specjalista (konsultacje zgodne z IPOM).

Osoby obecne na posiedzeniu przedstawiały i dyskutowały zasadność tzw. dodatku wiejskiego oraz wdrożenie specjalnych procedur pielęgniarskich. W niektórych wypowiedziach podkreślono obawy wynikające z ograniczonych zasobów oraz braku wiedzy i umiejętności personelu medycznego w zakresie wdrażania modelu opieki koordynowanej. Senator Agnieszka Gorgoń-Komor podkreśliła brak kadr i niskie finansowanie przedsięwzięcia.

Michał Dzięgielewski, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia (Dyrektor Departamentu Lecznictwa) wyjaśnił, że model opieki koordynowanej był testowany w ramach programu POZ+. Dotychczasowa stawka kapitacyjna nie premiowała profilaktyki i dużego zaangażowania w opiekę. W ramach nowego modelu, za wykonanie wizyty kompleksowej zaplanowano dodatkowe finansowanie. Uproszczono program profilaktyczny ChUK i w większym stopniu włączono do niego pielęgniarki. Poszerzono także panel badań laboratoryjnych w POZ. Model opieki koordynowanej powinien poprawić opiekę nie tylko w POZ, ale także w AOS.

Ogólnie ujmując przedstawiciele środowiska medycznego wyrażali sporo obaw, dotyczących wdrażania modelu opieki koordynowanej. W przeciwieństwie do nich przedstawiciele władz i płatnika byli optymistami i wyrażali przekonanie o sukcesie reformy.

Opracował dr hab. med. T. Tomasik, Prof. UJ

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.